JUAN EIRAS COMPOSER                                                              Galician    Spanish   English

 

Notación musical. Sibelius 6. Iniciación

Lecture

(2010)

modalidad: conferencia / curso

relator: Juan Eiras

organizador: Ayuntamiento de Santiago de Compostela

duración: 20 horas

temporalización: diciembre 2010

lugar: Auditorio de GaliciaNotación musical. Sibelius 6. Perfeccionamiento

Lecture

(2010)

modalidad: conferencia / curso

relator: Juan eiras

organizador: Ayuntamiento de Santiago de Compostela

duración: 20 horas

temporalización: diciembre 2010

lugar: Auditorio de GaliciaModelos de programacións didácticas para as ensinanzas profesionais de música

(2008)

Grupo de trabajo:

Lenguaje musical: Mónica Balo González, Ana Mª Navarrete Porta y Mª Victoria Núñez Vallejo

Armonía: Carlos Cambeiro Alís y Xoán Antón Váquez Casas

Nuevas tecnologías aplicadas a la Música: Juan Eiras Javier Jurado Luque

Historia de la Música: Xosé Crisanto Gándara y Javier Jurado Luque

Análisis: Ermitas García Ríos y Manuel Varela Sanjurjo

editorial: Dos Acordes 2008

Para la Consellería de Educación e Ordenacoión Universitaria. Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas EspeciaisCadernos de gaita galega. Caderno 7: Carmina utricularis. Fantasía para gaita e orquestra

(2006)- duración:

autor: Javier María López Rodríguez

transcripción musical: Juan Eiras

reducción pianística: Juan Eiras

editorial: Dos Acordes 200640 anos de vilancicos Caixanova. Partituras premiadas. Selección

(2005) - duración: ---

editores de partituras:

  1. A.Montes

  2. A.Cantal

Juan Eiras

editorial: Obra Social Caixanova 2005

    © K.R.

DATE


GROUPS


OTHER